PGT / GENETİK TANI

Preimplantasyon genetik tanı (PGT), embriyolara genetik test yapılarak doğacak olan çocuğun cinsiyetinin gebe kalmadan önce belirlenmesi işlemidir. Bu işlem embriyoda genetik bir bozukluk olup olmadığını da gösterir. Cinsiyet tayini sadece tüp bebek ve genetik tanı yöntemi ile kesin olarak yapılır.

PGT Yönteminin Avantajları

• Tüp Bebek uygulamasının başarısını artırır.
• Klinik gebelik oranını artırır.
• Gebeliği düşük ile sonuçlanma riskini azaltır.
• Gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliğini azaltır.
• Çoğul gebelik oranını azaltır.
• Tekrarlayan başarısız IVF denemelerinin mali yük ve psikolojik baskıyı azaltır.
• Erkek veya Kız çocuk isteyen aileye istenilen cinsiyeti seçme hakkı tanır.